Chủ Đề Hot: đặc sản vĩnh phúc đặc biệt nhất

Tháng Hai, 2020

  • 1 Tháng Hai

    Top 4 Đặc sản của vùng đất Vĩnh Phúc

    Top 4 Đặc sản của vùng đất Vĩnh Phúc

    Tép dầu Đầm Vạc. Người xưa có câu:                                “Cỗ chín lợn mười trâu                      Cũng không bằng tép Dầu Đầm Vạc”Đầm Vạc là nơi nằm ở trung …