Điều Khoản Dịch Vụ

Điều khoản về xuất bản nội dung và nhận xét

https://dstruonghop.com/ xây dựng với tiêu chí công bằng, khách quan và lành mạnh chính vì thế khi bất kì khách truy cập, thành viên hay là đơn vị nào truy cập vào https://dstruonghop.com/ để khai thác hay nhận xét về nội dung thì sẽ có một số ràng buộc cụ thể như sau:

Điều khoản bản quyền về xuất bản:

Các bài viết tại https://dstruonghop.com/ sẽ tuyệt đối không xuất bản nội dung của các trang khác với các ý, nội dung tương tự, nhưng nếu đăng thì buộc phải trích nguồn, dẫn link tham khảo. Các thông tin, bài viết trên trang https://dstruonghop.com/ có toàn quyền sử dụng với mục đích quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ và các mục đích khác.

Điều Khoản Chia Sẻ:

Moi nội dung trên https://dstruonghop.com/ đều thuộc quyền sở hữu của https://dstruonghop.com/ nên tất cả các chia sẻ nọi dung dưới mọi hình thức đều phải được sự đồng ý của https://dstruonghop.com/, nếu không có đều là bất hợp pháp.

+ Bạn được phép chia sẻ nội dung tại https://dstruonghop.com/ nhưng buộc phải ghi rõ trích nguồn, dẫn link và tuyệt đối không được sửa bài viết khi chia sẻ tại https://dstruonghop.com/.

+ Tất cả các nội dung tại https://dstruonghop.com/ không được dùng với mục đích thương mại cá nhân, in ấn lưu hành.

+ Tất cả các bài viết trên mạng xã hội, các kênh khác khi chia sẻ tại https://dstruonghop.com/ đều phải để lại nguồn bài viết.

Điều khoản nhận xét trên https://dstruonghop.com/

https://dstruonghop.com/ chấp nhận các bình luận, nhận xét về ý kiến cá nhân, chứ không chấp nhận về các nhận xét nói xấu, gây thù địch, hạ nhục, bôi nhọ trên các bài viết tại https://dstruonghop.com/ vì https://dstruonghop.com/ đi theo bài viết liệt kê chính vì thế điều này tuyệt đối là không cho phép. https://dstruonghop.com/ có quyền sử dụng toàn bộ nhận xét của bạn trên https://chuminh.com/.

Lưu ý các vấn đề Nghiệm Cấm khác:

+ Bình luận, nhận xét sử dụng các từ ngữ, ngôn từ thô tục, mất văn hóa, thuần phong mỹ tục

+ Bình luận, nhận xét những lời lẽ khiếm nhã, có ý khiêu khách, cổ súy nói xấu, bôi nhọ về sản phẩm, dịch vụ của người khác, hoặc làm trái pháp luật.

+ Bàn về chuyện chính trị

+ Xúc phạn danh dự, nhân phẩm của người khác

+ https://dstruonghop.com/ có quyền thay đổi bất kì các điều khoản, chính sách bất kì lúc nào thấy hợp lý vào tình hình phát triển, hướng đi của https://dstruonghop.com/ đã đặt ra.