Chủ Đề Hot: màu sắc hoa hồng

Tháng Hai, 2020

  • 1 Tháng Hai

    Top 9 ý nghĩa về các màu sắc của hoa hồng

    Top 9 ý nghĩa về các màu sắc của hoa hồng

    Hoa hồng đen Màu đen luôn gắn liền với cái chết và sự thù hận. Vì vậy, một bông hồng đen luôn có ý nghĩa là cái chết, là sự tang thương, là sự mất mát. Đôi khi nó còn mang một ý nghĩa khác là sự chia tay và nỗi buồn. Tuy …